برگزاری اولین مجمع عمومی "شبکه مجازی دانشگاه های مجازی جهان اسلام"

تعداد بازدید:۱۰۵۴
اولین مجمع عمومی "شبکه مجازی دانشگاه های مجازی جهان اسلام" که روز دوشنبه دوم مهرماه ۱۳۹۷ در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تشکیل می شود.
برگزاری اولین مجمع عمومی "شبکه مجازی دانشگاه های مجازی جهان اسلام"

کمیته علمی و فناوری سازمان همکاری های اسلامی- کامستک، از مهمترین نهادهای علمی و دانشگاهی در جهان اسلام است.

جمهوری اسلامی ایران این افتخار را دارد که میزبان سه شبکه مهم علمی از کامستک را در داخل کشور عهده دار می باشد. این شبکه ها عبارند از:

  • شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام (به میزبانی دانشگاه پیام نور)
  • شبکه پارک های علم و فناوری جهان اسلام (به میزبانی پارک علم و فناوری گیلان)
  • شبکه نانوتکنولوژی جهان اسلام (به میزبانی پژوهشگاه مواد و انرژی)

اولین نشست مجمع عمومی شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام، روز دوشنبه دوم مهرماه ۱۳۹۷ با حضور شخصیت های مهم علمی داخلی و خارجی در دانشگاه پیام نور – سازمان مرکزی برگزار می شود.

تقویت و توسعه همکای های علمی و دانشگاهی بین دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی جهان اسلام و اشتراک تجربیات و دستاوردهای علمی-آموزشی به ویژه از طریق آموزش های مجازی و آموزش های الکترونیکی و از راه دور و تسهیل و توسعه انتقال و تبادل مدارج و مدارک علمی و تحقیقاتی جوامع اسلامی از اهداف این شبکه می باشد.

شایان ذکر است جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، ریاست شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام را بر عهده دارند.


( ۲ )