دوره آموزشی تنوع مستند سازی ایجاد بانک ژن و پایگاه اطلاعاتی برای گیاهان دارویی

تعداد بازدید:۶۴۱
این دوره آموزشی برای کشورهای عضو IORA
دوره آموزشی تنوع مستند سازی ایجاد بانک ژن و پایگاه اطلاعاتی برای گیاهان دارویی

این دوره آموزشی توسط شورای تحقیقاتی علمی و صنعتی موسسه مرکزی گیاهان دارویی و معطر هند برنامه ریزی شده است

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه و سایت زیر را ببینید.

http://www.iora-rcstt.org/


لینک دانلود فایل