نتایج فراخوان پروژه های مشترک ایران و هند منتشر شد

تعداد بازدید:۱۰۹۲
در پی صورتجلسه امضا شده در اولین کمیته مشترک علم و فناوری بین ج.ا.ایران و جمهوری هند تعداد ۱۲ طرح مشترک قابل حمایت انتخاب شدند
نتایج فراخوان پروژه های مشترک ایران و هند منتشر شد

با عنایت به حمایت دو طرف برای پروژه های تحقیقاتی مشترک، هیاتی متشکل از متخصصان رشته های مدیریت منابع آب و زیست فناوری از دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در تیر ماه سال جاری عازم دهلی نو شدند. پس از برگزاری جلسات با همتایان هندی از میان ۷۳ پروژه تحقیقاتی واصله تعداد ۱۲ طرح مشترک قابل حمایت انتخاب شدند که تعداد ۸ عنوان در زمینه زیست فناوری و ۴ عنوان به موضوع مدیریت منابع آب می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر صفحه اینترنتی زیر را در دانشگاه فردوسی مشهد ببینید:

https://iriin.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=116:result-of-india-iran-joint-call-for-proposals-2018&catid=83:news-events&Itemid=603&lang=en

 


( ۱ )