آقای دکتر حسین سالار آملی،با رییس بخش امور فرهنگی سفارت چین در تهران ملاقات کرد

تعداد بازدید:۱۲۷۱
آقای دکتر حسین سالار آملی، قائم مقام محترم بین الملل وزارت متبوع روز چهارشنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با سرکار "خانم دوو شیاو چین"، رییس بخش امور فرهنگی سفارت چین در تهران در محل این وزارت ملاقات کرد
آقای دکتر حسین سالار آملی،با رییس بخش امور فرهنگی سفارت چین در تهران ملاقات کرد

در این دیدار آقای گوو یانژونگ دبیر دوم و آقای وانگ شنگائو از بخش فرهنگی سفارت نیز حضور داشتند. آقای دکتر سالار آملی ابتدا اطلاعاتی از روند رشد علم و فناوری در ایران و جایگاه جهانی دانشگاهها و آمار دانشجویان و به ویژه تحصیلات تکمیلی را عنوان نمودند. دو طرف بر لزوم تقویت همکاری های دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی در چارچوب تفاهمات اولیه و برنامه مبادلات فرهنگی، هنری و آموزشی ایران و چین (۱۹-۲۰۱۶) برای تنظیم برنامه اجرایی مشترک، تاکید و ابراز علاقمندی کردند. در این ملاقات موضوع های مربوط به تبادل استاد، دانشجو، انجام فرصت مطالعاتی دکتری در در چین حمایت از کرسی های زبان فارسی و چینی و همکاری کتابخانه ای مورد بحث قرار گرفت.

 

 

 

 

 


( ۱ )