ملاقات دکتر سالار آملی با دکتر سلیم مظهر استاد دانشگاه پنجاب پاکستان

تعداد بازدید:۱۵۳۳
این ملاقات در محل مرکز با حضور استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی فعلی وزارت متبوع در کشور پاکستان آقایان دکتر شادآرام ودکتر عمرانی و هم چنین استاد اعزامی سابق وزارت آقای دکتر پدرام میرزایی ملاقات صورت گرفت.
ملاقات دکتر سالار آملی با دکتر سلیم مظهر استاد دانشگاه پنجاب پاکستان
آقای دکتر سالار آملی ضمن خوش آمدگویی به همکاری های گسترده علمی دو کشور و اهمیت ویژه زبان فارسی در کشور پاکستان و هم چنین آمادگی وزارت برای بورسیه نمودن دانشجویان ممتاز و روابط علمی بیشتر دانشگاه ها اشاره نمودند.
دکتر سلیم مظهر ملت پاکستان وایران را یک ملت دانسته و به دوستی دیرینه و علاقه قلبی ملت پاکستان به زبان فارسی اشاره نمودند
و از وزارت علوم برای همکاری در گسترش زبان فارسی در کشور پاکستان تشکر وقدردانی نمودند آقای دکتر عمرانی استاد اعزامی فعلی وزارت در دانشگاه پنجاب خلاصه ای از شرح علمی ایشان را بیان نمودند لوح تقدیر بابت تلاش های ایشان در امر گسترش زبان فارسی در پاکستان از سوی دکتر سالار آملی به ایشان اهدا گردید.