امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی میان ایران و فرانسه

تعداد بازدید:۱۵۶۹
تفاهم نامه همکاری بین دکتر سالار املی و مدیر دفتر منطقه ای آژانس دانشگاهی فرانکوفونی در خاورمیانه به امضا رسید.
امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی میان ایران و فرانسه

در این توافق نامه تبادل استاد و اعطای بورس به دانشجویان دوره دکتری مد نظر قرار گرفت و مقرر شد که اساتید زبان فرانسوی در دانشگاه های ایرانی حضور یابند. فرانکوفونی تشکیلاتی است که توسط فرانسه راه اندازی شده و شبکه ای است که دانشگاه های فرانسوی زبان را در ۶۵ کشور جهان دور هم اورده است. ۸ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران عضو فرانکفونی می باشند و انتظار می رود با فراهم شدن بستر همکاری های علمی برنامه های گسترده ای از همکاری های بین المللی دانشگاهی با این کشورها بوجود اید. کشور فرانسه برای مقابله با توسعه بیش از حد زبان انگلیسی حمایت از دانشگاه های فرانسه زبان و یا دانشگاه هایی که دارای دوره زبان فرانسوی هستند را حمایت می کند.


( ۱ )