برگزاری دومین دوره آزمون سامفا

تعداد بازدید:۸۲۷
دومین دوره‌ی آزمون «سنجش استاندارد مهارت‌های فارسی» (سامفا) در دو بخش عمومی (پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۹۷) و دانشگاهی (جمعه ۱ تیر ۹۷) به همتِ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور در ۷ شهر ایران برگزار می شود
برگزاری دومین دوره آزمون سامفا

دومین دوره‌ی آزمون «سنجش استاندارد مهارت‌های فارسی» (سامفا) در دو بخش عمومی (امروز، پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۹۷) و دانشگاهی (فردا، جمعه ۱ تیر ۹۷) به همتِ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور در ۶ شهر ایران در حال برگزاری است. در این آزمون که در ۷ مرکز منتخب آموزش زبان فارسی داخل کشور (۱- تهران: مؤسسه‌ی دهخدا، ۲- قزوین: دانشگاه بین‌المللی‌امام خمینی، ۳- مشهد: دانشگاه فردوسی، ۴- شیراز: دانشگاه شیراز، ۵- همدان: دانشگاه بوعلی‌سینا ۶- بابلسر: دانشگاه مازندران ۷- کردستان) برگزار می‌شود، مهارت‌های زبان‌آموزان در چهار بخش شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری سنجیده می‌شود. گفتنی است دوره‌ی سوم آزمون سامفا، اوایل شهریور ۱۳۹۷، هم در داخل ایران و هم در مراکز معتبر خارج از کشور برگزار خواهد شد.