مصاحبه دکتر غلامی با روزنامه لو فیگارو

تعداد بازدید:۹۱۲
در این مصاحبه دکتر غلامی هدف از حضور در کشور فرانسه را توسعه همکاری های علمی با این کشور دانستند
مصاحبه دکتر غلامی با روزنامه لو فیگارو

دکتر غلامی گفتند که با توجه به سطح علمی دانشگاه های فرانسه در جهت تبادل دانشجو و انجام پروژه های مشترک تمایل به گسترش همکاری داریم. دکتر غلامی گفتند که مایل هستیم در رشته های هنر، هنر اسلامی و خاورمیانه شناسی و بعضی رشته های فنی به داوطلبان فرانسوی بورس خواهیم داد.ما حدود ۱۸۰۰ دانشجوی ایرانی در فرانسه داریم که امیدواریم بیشتر شود و از ان سو دانشجویان فرانسوی در ایران گسترش یابد ما در ایران در چندین دانشگاه زبان و ادبیات فرانسه داریم و در ۲ دانشگاه در فرانسه دارای کرسی زبان و ادبیات فارسی هستیم. مشکل باز کردن حساب بانکی در فرانسه برای دانشجویان ایرانی مورد دیگری بود که دکتر غلامی به ان اشاره داشتند البته این اخیراً با پیگیری های اخیر تا حدی حل شده است اما باید تماماً و کامل بر طرف شود. خبرنگار فیگارو پرسید ایا بعد از خروج ترامپ جوانان ایرانی نا امید شده اند. دکتر غلامی گفتند اینگونه نیست و این کارهای می تواند مشکلاتی ایجاد کند اما وحدت ملی ایجاد می کند و جوانان مسلماً از کشور خودشان دفاع می کنند خبر نگار لو فیگارو گفت ایا در ایران بخاطر این مسایل انفجار رخ می دهد که دکتر غلامی گفتند در مسایل ملی مردم با هم هستند و اعتقاد ملی دارند و مسایل اقتصادی و مشکلات و حتی اعتراض مردم به معنای مخالفت با نظام نیست.


( ۱ )