برگزاری اولین کارگاه آموزش بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های منطقه ۳ در دانشگاه شهید مدنی

تعداد بازدید:۱۲۱۴
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، میزبان نخستین کارگاه آموزشی بین المللی سازی آموزش عالی با حضور رئیس دانشگاه، مسئولان مرکز همکاری های علمی بین المللی و معاونان پژوهشی، استادان و مدیران بین الملل دانشگاه ها ی منطقه ۳ کشور بود.
برگزاری اولین کارگاه آموزش بین المللی سازی آموزش عالی  دانشگاه های منطقه ۳ در دانشگاه شهید مدنی

دکتر ولی زاده، رییس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اشاره به اهمیت بین المللی آموزش عالی در حل مسائل منطقه ای و بین المللی گفتند: حل چالش های زیست محیطی و.... نیازمند توسعه آموزش عالی در بعد بین المللی می باشد. آقای طالبی، معاون مرکز همکاریهای علمی بین المللی نیز در ابتدای نشست گفتند: بین المللی سازی آموزش عالی امروز به یک ضرورت در جامعه علمی کشور تبدیل شده است.
شایان ذکر است در این کارگاه که به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد، آقای طالبی، معاون مرکز همکاری های دو جانبه مرکز به «مبانی بین المللی سازی آموزش عالی» پرداخت. آقای کلاته، رییس گروه همکاری های علمی دوجانبه مرکز «برنامه های وزارت علوم در حوزه بین المللی سازی آموزش عالی» را تشریح کرد و آقای دکتر کرمی، معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی، سازمان های علمی بین المللی و فرصت های حاصل از تعاملات علمی با این سازمان برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری را بیان کرد. خانم رحمتی، کارشناس مسئول مرکز «برنامه های اتحادیه اروپا در حوزه پژوهش های بین المللی» را ارایه داد و خانم دکتر تیشه یار، مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبایی، تجربه دانشگاه علامه در حوزه جذب گرنت های بین المللی را برای حاضران توضیح دادند.