دومین دوره جشنواره بین المللی عکاسی «نگاه آبی»

تعداد بازدید:۸۳۷
کانون هنر و زیست بوم دایره آبی دانشگاه تهران و دانشگاه هنر با حمایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران، دومین دوره جشنواره بین المللی عکاسی «نگاه آبی» را در راستای آموزش و فرهنگ سازی مصرف صحیح انرژی و استفاده از انرژی های پاک؛ در سه بخش برگزار می کند.
دومین دوره جشنواره بین المللی عکاسی «نگاه آبی»

اهداف جشنواره:

  • کمک به شناخت و فرهنگ‌سازی در جهت معرفی انرژی های پاک
  • استفاده از ابزار هنر جهت فرهنگ‌سازی مصرف صحیح انرژی
  • ایجاد فضای آشنایی برای عموم علاقه مند به عکاسی
  • فرهنگ سازی در جهت جلوگیری از هدررفت انرژی
  • ترغیب به استفاده مخاطبان از انرژی های پاک به جای سوخت های فسیلی
  • فرهنگ سازی در جهت کاهش آلودگی هوا
  • کمک به کاهش معضلات محیط زیست جهانی
  • ایجاد فضا و فرصت همکاری و همفکری و مسئولیت پذیری افراد
  • پرورش خلاقیت و رشد علمی جوانان