امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه دولتی ولگاگراد جمهوری فدرایتو روسیه و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تعداد بازدید:۸۶۷
درسفر اخیر ریاست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل جناب آقای دکتر واثقی امیری بهمراه هئیتی از دانشگاه به کشور آلمان، طی دیدار با نمایندگانی از دانشگاه ولگاگراد روسیه که با هماهنگی دفتر همکاری های علمی و بین المللی صورت گرفت، تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دو دانشگاه منعقد گردید.
امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه دولتی ولگاگراد جمهوری فدرایتو روسیه و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

در این تفاهم نامه بر محورگرا شدن دانشگاهها که بر حسب توانمندی ها و ظرفیت های موجود بنا شده است، بر انتقال تجربیات در زمینه جذب دانشجویان خارجی و اجرای پروژهای مشترک تحقیقاتی- کاربردی تأکید شده است.

دکتر واثقی امیری در حاشیه انعقاد این تفاهم‌نامه اظهار امیدواری کردند که با عنایت به ظرفیت ‎ های موجود دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه ولگاگراد، در آینده ‎ ای نزدیک با توجه به تفاهم ‎ نامه مشترک بین دانشگاه، شاهد مبادلات خوبی در بخش ‎ های علمی و پژوهشی باشیم.

وی امضای این تفاهم‌نامه جدید را فرصتی مناسب برای گسترش همکاری‌های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه ولگاگراد روسیه دانست و افزود: استفاده اعضای هیأت علمی از شرایط فرصت مطالعاتی، بهره مندی دانشجویان دکترا از فرصت‌های کوتاه مدت و انجام پروژه‌های مشترک در موضوعات مختلف از جمله مهمترین مصادیق این همکاری خواهد بود.

دکتر رحیم نژاد رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، با بیان اینکه گسترش همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای مختلف در حوزه‌های علمی گوناگون از برنامه های اصلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل محسوب می شود، تصریح کرد: جایگاه بسیار مناسب دانشگاه ولگاگراد روسیه، موجب شده تا ارتباطات علمی و پژوهشی خوبی میان این دو دانشگاه برقرار شود.

دانشگاه ولگاگراد یکی از مهمترین مرکز علمی و آموزشی در روسیه بشمار می رود که در میان بهترین موسسات در تعداد متخصص از منطقه ولگاگراد، جنوب روسیه است.

دانشگاه دولتی ولگاگراد در سال ۱۹۳۰ گشایش یافت و در حال حاضر کلیه خدمات آموزش عالی از پیش دانشگاهی تا تکمیلی را در سطوح مختلف ارائه می دهد. این دانشگاه روش های آکادمیک سنتی را با فن آوری های پیشرفته و امروزی ادغام کرده و به این ترتیب در ردیف موسساتی در آموزش عالی اروپا قرار گرفته که از رشد فزاینده برخوردار است.