توسعه ی همکاری های علمی با آژانس همکاری های بین المللی کره (KOICA)

تعداد بازدید:۱۲۴۰
هیات کره ای در چارچوب ایجاد همکاری با دانشگاه فنی و حرفه ای به کشورمان سفر کرده اند.
توسعه ی همکاری  های علمی با آژانس  همکاری های بین المللی کره (KOICA)

طی ملاقتی که در محل مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت متبوع صورت گرفت، ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کره جنوبی ، در دیدار با آقای LEE,SUNGHOON معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی آژانس همکاری های بین المللی کره (KOICA)مورد تاکید قرار گرفت.
در این ملاقات زمینه هایی از جمله استفاده از برنامه های کویکا برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و ایجاد همکاری های سه جانبه با کشورهای همسایه و ظرفیت سازی، ایجاد متقابل دفاتر علمی در دو کشور مورد بحث قرار گرفت.


( ۱ )