فراخوان طرح تحقیقاتی با اقلیم کردستان عراق

تعداد بازدید:۱۵۹۹
دانشگاه کردستان به عنوان رئیس کار‌گروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی با اقلیم کردستان جمهوری عراق و برای پاسخگویی به وظایف تعیین شده از سوی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت افزایش مراودات علمی با اقلیم کردستان آمادگی خود را برای پذیرش شش طرح پیشنهادی اعلام می‌دارد.
فراخوان طرح تحقیقاتی با اقلیم کردستان عراق

با توجه به سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مراودات وسیع اقتصادی و فرهنگی کشورمان با اقلیم کردستان عراق دو طرح از طرح‌های فوق باید به بررسی و ارزیابی بخش‌های اقتصادی اقلیم کردستان عراق با تاکید بر صادرات ایران و همچنین به ارزیابی بستر‌ها و ظرفیت‌های آموزش عالی در کردستان عراق بپردازد. محورهای چهار طرح دیگر کاملاً آزاد است. شش طرح منتخب با داوری از میان طرح‌های ارسالی به دبیر‌خانه کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی با اقلیم کردستان عراق انتخاب خواهند شد. طرح‌هایی در دبیر‌خانه داوری می‌شوند که با مشارکت یک یا چند عضو هیات علمی از اقلیم کردستان عراق تعریف شده باشند.
خواهشمند طرحهای تحقیقاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰/‏۰۱/‏۹۷‬ به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به آدرس زیر ارسال فرمایید.
کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، کد پستی: ۶۶۱۷۷۱۵۱۷۵

http://uok.ac.ir/fa.aspx

 


( ۲ )