نشست هم اندیشی و هماهنگی روز علم ایران و آلمان بر هدفمند بودن تعاملات تاکید کرد.

تعداد بازدید:۱۷۷۱
جلسه هم اندیشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در خصوص روزعلم ایران و آلمان با حضور قائم مقام وزیر در امور بین الملل، معاون پژوهشی و فناوری و روسا و معاونان مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار شد.
نشست هم اندیشی و هماهنگی روز علم ایران و آلمان بر هدفمند بودن تعاملات تاکید کرد.
دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط علمی با آلمان گفتند: توسعه روابط علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و همچنین پژوهشگران آلمانی از جمله اهدافی است که از قبل برگزاری روز علم ایران و آلمان به دنبال تحقق آن هستیم. دکتر سالارآملی افزودند: این هیات، بزرگترین هیات علمی است که به صورت یکجا برای تعاملات علمی به ایران می آیند. از این رو از روسای محترم دانشگاه ها انتظار داریم که به این رویداد، توجه ویژه داشته باشند. از دانشگاه های مشارکت کنننده هم انتظار داریم که با برنامه های از پیش تعیین شده در نشست روز علم ایران و آلمان حضور یابند. دکتر برومند، معاون پژوهش و فناوری به ضرورت بهره برداری از فرصت پیش آمده اشاره کرده و گفتند: همکاری میان پژوهشگران دو کشور باید افزایش یابد. استفاده از بورس های صنعتی یکی از محورهای مدنظر معاونت پژوهش در حوزه همکاری های مشترک است. ایشان افزودند، در کنار توسعه فناوری باید به انتقال فناوری هم توجه داشته باشیم. باید از طرح های کلی مذاکره و موضوعات همکاری را به صورت شخصی ارایه کنیم. در بحث های فناورانه نیز باید به حوزه علوم انسانی نگاه ویژه ای داشته باشیم. معاون پژوهشی اظهار داشتند: باید برای همکاری مشترک، نظام همکاری ها را تعریف کنیم. دکتر برخورداری، رییس دانشگاه علم و صنعت و مجری نشست روز علم ایران و آلمان گفتند: 60 موسسه و دانشگاه آلمانی و حدود 100 دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی ایران در این رویداد شرکت خواهند کرد. شایان ذکر است روز علم ایران و آلمان در تاریخ 8 لغایت 10 اسفند 1396 در شهرهای تهران و اصفهان برگزار خواهد شد.

( ۱ )