خیز بلند دانشگاه ارومیه برای گسترش همکاری با ارمنستان

تعداد بازدید:۱۱۶۰
دانشگاه ارومیه ضمن مذاکره با دانشگاه های ارمنستان، توسعه همکاری با نهادهای علمی ارمنی را بحث و بررسی کرد.
خیز بلند دانشگاه ارومیه برای گسترش همکاری با ارمنستان

دکتر ناصر آق، مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی که به منظور بررسی زمینه های توسعه همکاری با دانشگاه های ارمنستان به ایروان سفر کرده بود، ضمن ملاقات با مقامات دانشگاهی، تفاهم های جدی را برای تقویت همکاری ها انجام داد. دکتر آق ضمن ملاقات با رئیس و معاونان دانشگاه معماری و عمران ایروان، با این دانشگاه برای همکاریهای گسترده علمی و پژوهشی به توافق رسید. مدیر بین الملل دانشگاه ارومیه همچنین با مسئولان ارشد دانشگاه معماری و عمران ایروان، دانشگاه کانزرواتوری (موسیقی) ایروان، دانشگاه پلی تکنیک ایروان، دانشگاه و معاون بین الملل دانشگاه اروپایی ایروان، مرکز آموزش آکادمی علوم ایروان, و دانشگاه دولتی ایروان ملاقات و در خصوص توسعه همکاری ها توافق نمود. ملاقات با دانشجویان ایرانی دانشگاه معماری و عمران ایروان از دیگر برنامه های وی در این سفر بود.
شایان ذکر است دانشگاه ارومیه در حال حاضر متولی کارگروه هماهنگی و پیگیری همکاریهای علمی با ارمنستان می باشد.