دوازدهمین نشست معاونان بین الملل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منتخب در دانشگاه قم برگزار شد

تعداد بازدید:۱۰۲۳
با حضور آقای دکتر سالارآملی و آقای دکتر دیرباز، رییس دانشگاه قم و مشارکت معاونان بین المللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منتخب، دوازدهمین نشست معاونان بین الملل دانشگاه ها در دانشگاه قم برگزار شد.
دوازدهمین نشست معاونان بین الملل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منتخب در دانشگاه قم برگزار شد

دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی با تشکر از میزبانی دانشگاه قم گفتند: توسعه تعاملات علمی بین المللی با مواظبت جدی نسبت به ممانعت از نفوذ بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری فراروی نگاه توسعه ای فعالیت های علمی بین المللی است. در این مسیر هرچه قدر ما بر اعتقادات و منافع ملی خودمان تاکید کنیم در عرصه بین المللی معتبرتر خواهیم بود.

قائم مقام وزیر در امور بین الملل در ادامه گفتند: سه محور اساسی و اصلی برنامه های وزیر محترم علوم به مجلس عبارت بودند از: ارتباط با صنعت و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیقات، توسعه آموزش فنی و حرفه ای و بین المللی سازی آموزش عالی.

رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی، چهار برنامه را برای بین المللی سازی آموزش عالی، کلیدی و طلایی دانسته و گفتند: جذب دانشجوی بین المللی، راه اندازی دوره های مشترک، طرح های مشترک و راهنمایی مشترک پایان نامه ها، چهار محور اصلی بین المللی سازی آموزش عالی است که باید به آنها توجه ویژه ای مبذول داشت.

دکتر سالارآملی با اشاره به برنامه ششم توسعه و اهمیت آموزش عالی بین المللی شده در آن گفتند: رساندن دانشگاه ها به تراز بین المللی، ایجاد شعب دانشگاه ها ی کشورمان در دیگر کشورها و ایجاد دانشگاه های مشترک دانشگاهای داخلی با مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از جمله مصوبات قانون برنامه ششم در بخش همکاری های علمی بین المللی است.

دکتر عسگر دیرباز رییس دانشگاه قم نیز در ابتدای نشست ضمن خوشامد گویی به میهمانان و ابراز خرسندی گفتند: باید هویت دینی و ملی را در کنار ارتباطات بین المللی حفظ کرده و بر مبنای فرمایش مقام معظم رهبری به انقلابی بودن و انقلابی ماندن و حفظ ارزش های انقلاب توجه ویژه ای داشت.

شایان ذکر است دوازدهمین نشست معاونان بین الملل در دو بخش صبح و بعداز ظهر به کار خود ادامه خواهد داد. تشریح برنامه جذب نخبگان در سال ۹۶، تبیین شاخص های ارزیابی فعالیت های بین المللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فناوری و پژوهشی، ارائه گزارش دستاوردها و فعالیت های کارگروه های هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی با کشورهای هدف از دیگر برنامه های این نشست می باشد.