دومین دور مذاکرات کمیته علمی فرهنگی و آموزشی ایران و افغانستان پایان یافت

تعداد بازدید:۷۶۲
دومین کمیته علمی فرهنگی و آموزشی ایران و افغانستان به ریاست دکتر سالار آملی و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل به کار خود پایان داد.
دومین دور مذاکرات کمیته علمی فرهنگی و آموزشی ایران و افغانستان پایان یافت
دکتر حسین سالار آملی قائم‌مقام وزیر در امور بین‌الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی که ریاست کمیته را برعهده دارند گفتند:نشست فشرده که با حضور تعدادی از مقامات نهادهای ایرانی و سفیر محترم ج.ا. ایران در کابل برگزار شد با توافقی در ۷ بند به کار خود پایان داد. در این ۷ بند که مذاکرات اولیه آن در تهران و در خرداد ۱۳۹۶ انجام گرفته بود حوزه های همکاری در زمینه های آموزشی ،فرهنگی و علمی در سالهای آتی تعریف و مشخص شد. قائم‌مقام وزیر در امور بین‌الملل افزودند: موضع مثبت و همراه جناب آقای باوری سرپرست محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ و رییس طرف افغانی کمیته در تدوین سند جامع همکاری های علمی و همراهی اعضای محترم کمیته سهم به سزایی داشت. در کنار تهیه سند جامع همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی، چارچوب برنامه های عملیاتی همکاریهای دوجانبه نیز به تایید رسید که در اصل، نقشه راه اجرای سند اصلی به حساب می آید. آقای بهرامی سفیر ایران در افغانستان نیز در پایان نشست گفتند کمیته علمی فرهنگی و آموزشی یکی از موفق ترین کمیته های ششگانه ایران و افغانستان است که بعنوان اولین کمیته توانست کار خود را در دو نشست به پایان برساند. شایان ذکر است سند همکاریهای علمی آموزشی و فرهنگی ایران و افغانستان در ۷ بند تهیه شد. در این سند همکاری های دو طرف در حوزه های آموزش عالی، بهداشت و درمان، فرهنگی و هنری، آموزش و پرورش و میراث فرهنگی نهایی شد.