بازدید دکتر سالار آملی از شعبه های دانشگاه های ایران در افغانستان

تعداد بازدید:۱۰۲۴
دکتر حسین سالار آملی از شعبه های دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی در کابل بازدید کردند.
بازدید دکتر سالار آملی از شعبه های دانشگاه های ایران در افغانستان
دکتر حسین سالار آملی از شعبه های دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی در کابل بازدید کردند. قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی که برای برگزاری دومین دوره مذاکرات کمیته علمی ایران و افغانستان به کابل سفر کرده اند روز یکشنبه از دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی دیدار و با روسای این دانشگاه ها بحث و گفتگو کردند. رئیس مرکز همکاریهای های علمی بین المللی ضمن بازدید از قسمتهای مختلف این دو دانشگاه، با فعالیت های آنان از نزدیک آشنا شدند و راه های توسعه همکاری و موانع احتمالی را بررسی کردند. دکتر سالار آملی در پایان دیدار گفتند سیاست مرکز همکاریهای علمی بین المللی ، حمایت از توسعه همکاری های دانشگاه های ایران در کابل است زیرا تربیت نیروی تحصیل کرده، نقش و جایگاه علمی در توسعه همکاریهای همه جانبه دارد. قائم مقام وزیر در امور بین الملل از اقدامات قابل توجه دانشگاه های ایرانی تقدیر نمودند و گفتند کیفیت دانشگاه های ایرانی نسبت به همتایان بالاتر است و همین امر ، اهتمام به افزایش و ارتقای کیفی دانشگاه های ایرانی را برجسته تر می سازد. شایان ذکر است نزدیک به دوهزار دانشجوی افغانی در دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی کابل تحصیل می کنند.