ارسال پیشنهادیه طرح پژوهشی مشترک با متخصصین مجارستانی

تعداد بازدید:۱۰۲۸
لینک ارسال پیشنهادیه طرح پژوهشی مشترک با متخصصین مجارستانی توسط دانشگاه یزد فعال شد
ارسال پیشنهادیه طرح پژوهشی مشترک با متخصصین مجارستانی

امکان ارسال پیشنهادیه طرح پژوهشی مشترک با متخصصین مجارستانی توسط دانشگاه یزد فعال گردید. لطفاً لینک زیر را ملاحظه نمایید. به منظور موفقیت بهتر است:
۱- موضوع پیشنهادیه در راستای موضوعات اولویت دار باشد
۲- از همکاران سایر موسسات ایران به ویژه عضو کارگروه مجارستان استفاده شود.
۳- متخصص مربوطه در کشور مجارستان جستجو و دعوت به همکاری شود.
http://iranhungary.org/call-for-proposals/


لینک دانلود فایل