کارگاه یک روزه ایران و آلمان در زمینه تامین اعتبار مشترک برای اجرای پروژه های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۲۴۲
کارگاه یک روزه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در زمینه تامین اعتبار مشترک برای اجرای پروژه های پژوهشی در دو بخش سیاست گذاری( Political part ) و بخش فنی تخصصی (Technical part) برگزار شد.
کارگاه یک روزه ایران و آلمان در زمینه تامین اعتبار مشترک برای اجرای پروژه های پژوهشی

در بخش سیاست گذاری؛ نمایندگان وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان و بنیادهای تحقیقاتی آن کشور با شرکت کنندگان حاضر در جلسه؛ با هدف دستیابی به یک درک مشترک برای توسعه همکاری های دو کشور در زمینه تامین اعتبارات پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این کارگاه نمایندگان وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری؛ صندوق حمایت از پروهشگران و فناوران کشور؛ سازمان برنامه و بودجه؛ سازمان امور دانشجویان؛ جمعی از مقامات، مدیران و نمایندگان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و بنیادهای علمی کشور حضور یافتند در ابتدا دکتر سالار آملی امکانات وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای حمایت از پژوهش و اعزام و جذب دانشجویان را مطرح نمودند.

همچنین در نشست این‌کارگاه، در چارچوب بیانیه امضا شده بین دو وزارت همتا در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۶ (شهریور ماه ۱۳۹۵) در تهران و نیز اولین نشست کمیته مشترک علوم و فناوری میان دو کشور در ماه مه ۲۰۱۷ (اردیبهشت ماه ۱۳۹۶) در بن تشکیل شده است. فرصتی فراهم شد تا شرکت کنندگان در این کارگاه؛ نه تنها به درک بهتری از مسئولیت ها و مشترکات علمی خود در قبال همکاری های آتی دست یابند، بلکه از تفاوت های موجود میان نظام اعتبارات و سرمایه گذاری برای اجرای پروژه های پژوهشی دو کشور مطلع شدند.

این کارگاه همچنین فرصتی برای بحث و مناظره مشترک میان اعضای شرکت کننده در ارتباط با موازین و مقررات مرتبط با اعتبارات مشترک و نحوه اجرای آن با سایر کشورها را نیز فراهم ساخت.

بخش دوم این کارگاه ( technical part ) که به مباحث تخصصی نحوه تامین اعتبارات پژوهشی در دو کشور خواهد پرداخت؛ در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.