یادداشت توافق همکاری های مشترک میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزارت منابع انسانی مجارستان امضا شد

تعداد بازدید:۵۹۹
یادداشت توافق همکاری های مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزارت منابع انسانی مجارستان در زمینه های آموزش عالی، تحقیقات، و فناوری طی مراسمی در اولین کارگروه مشترک بررسی همکاری های علمی ایران و مجارستان در دانشگاه یزد امضا شد.
یادداشت توافق همکاری های مشترک میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزارت منابع انسانی مجارستان امضا شد

آقای دکتر حسین سالار آملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت متبوع و آقای لازلو پالکوویچ قائم مقام وزیر و معاون آموزشی وزارت منابع انسانی مجارستان طی مراسمی در جلسه کارگروه مشترک بررسی همکاری های علمی ایران و مجارستان که در دانشگاه یزد در حال برگزاری است، این یادداشت توافق را امضا کردند.

بر اساس این توافق، کمیته مشترکی برای تقویت همکاری ها و تدوین برنامه عملی تشکیل خواهد شد. دکتر سالار املی در حاشیه مراسم گفتند: ظرفیت‌های ایران و مجارستان قابل توجه و زیاد است و بدون شک دو کشور می توانند در کنارهم حرکت خوبی را در حوزه همکاری های علمی شروع کنند.

در این یادداشت توافق دو طرف نسبت به همکاری در حوزه های اولویت‌دار انرژی، مدیریت آب و سلامت، دعوت از پژوهشگران دو طرف برای شرکت در همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و سایر رویدادهای علمی؛ به اشتراک گذاشتن تجارب علمی یکدیگر؛ انجام پژوهش‌های مشترک با یکدیگر؛ ت بادل فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک در ایران و مجارستان؛ همکاری در چارچوب برنامه‌های بین المللی واجرای برنامه های مشترک در مقاطع تحصیلات تکمیلی؛ توافق کردند.