اولین کارگروه مشترک بررسی همکاری های علمی ایران و مجارستان

تعداد بازدید:۶۹۳
اولین کارگروه مشترک بررسی همکاری های علمی ایران و مجارستان در دانشگاه یزد آغاز شد
اولین کارگروه مشترک بررسی همکاری های علمی ایران و مجارستان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه سمنان و دانشگاه ایگر مجارستان و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت علوم و وزارت منابع انسانی مجارستان از جمله برنامه‌هایی است که در نشست کارگروه مشترک همکاری‌های علمی ایران و مجارستان در دانشگاه یزد انجام خواهد شد.


( ۱ )