پنجمین نشست کمیته علمی و فناوری ایران و اندونزی برگزار شد

تعداد بازدید:۵۲
همزمان با سفر وزیر تحقیقات، فناوری و آموزش عالی اندوزی، ‌پنجمین نشست کمیته مشترک علمی و فناوری ایران و اندونزی روز دوشنبه مورخ ۱۷/۷/۹۶ در وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری برگزار شد.
پنجمین نشست کمیته علمی و فناوری ایران و اندونزی برگزار شد

در این نشست که ریاست طرف ایرانی بر عهده آقای دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی و ریاست طرف اندونزی با خانم نادا مرسودی رییس حوزه ریاست و ارتباطات وزارت بود؛ دو طرف با مرور فعالیت های قبلی کمیته، بر تدوین نقشه راه همکاری های علمی برای سال های آتی تاکید کردند. در این نشست که با حضور اعضای ایرانی و اندونزیایی کمیته برگزار شد، دو طرف در خصوص تشکیل فدراسیون دانشگاه های ایرانی و اندونزی، نشست های سالانه روسای دانشگاه های دو طرف برای تهیه برنامه های همکاری های دانشگاهی، توسعه همکاری های دوجانبه در حوزه فناوری با تاکید بر تبادل تجربیات در حوزه پارک های علم و فناوری و... به توافق رسیدند.در پایان مقرر شد دو طرف حداکثر طی دو هفته آتی برنامه های تحقیقاتی و اجرایی توافقات را با یکدیگر تبادل نمایند.

شایان ذکر است در این نشست، روسای دانشگاه های الزهرا، شیراز، رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، رییس پارک فناوری تهران، نماینده وزارت امور خارجه، رایزن علمی ایران در مالزی، نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، زنجان و بین المللی امام خمینی به عنوان عضو حضور داشتند و روسای دانشگاه های باندونگ، گاجامادا، نماینده سفارت اندونزی در تهران و معاون وزیر در همکاری های اقتصادی اندونزی، خانم نادا را به عنوان اعضای کمیته همراهی می کردند.