دکتر سالار آملی : تحول مثبت نگاه ها به فعالیت های بین المللی آموزش عالی

تعداد بازدید:۷۴۲
دکتر سالار آملی در نشست معاونان و مدیران بین الملل از تحول مثبت نگاه های نهادهای موثر نظارتی، امور خارجه و دولت به آموزش عالی به عنوان فرصتی مغتنم برای توسعه بین المللی آموزش عالی نام برد.
دکتر سالار آملی : تحول مثبت نگاه ها به فعالیت های بین المللی آموزش عالی

رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی گفتند: امروز ما شاهدیم که نهادهای نظارتی با تفکیک موضوع آموزش عالی از دیگر مسائل، توسعه همکاری های علمی بین المللی را در مسیرهای مختص به آن تعریف کرده و دنبال می کنند.

قائم مقام وزیر در امور بین الملل با عنایت به تصریح آشکار برنامه پنج ساله ششم و قوانین و مصوبات بالا دستی به برخی از تعاملات علمی بین المللی از جمله تاسیس دانشگاه های مشترک افزودند: تصویب قانون تاسیس نهادهای مشترک علمی با همتایان خارجی، اگر چه فرصتی مغتنم برای کنش گران علم و فناوری است اما رسالتی عظیم را بردوش دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های بزرگ می گذارد تا در این مسیر حرکت کنند.

دکتر سالار آملی بیان کردند: بدون شک تاسیس نهادهای مشترک نیازمند زیر ساخت های مبنایی است و ما در وزارت علوم، مذاکرات فشرده ای را با برخی نهادهای از جمله سازمان مدیریت آغاز کرده ایم تا منابع مالی این برنامه را تامین کنند. اما می دانیم و به این نکته معترف هستیم که بین الملل دانشگاه ها، اصلی ترین نیروی پیش ران این برنامه ها هستند.


( ۱ )