نشست معاونان ومدیران کل بین الملل دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در شیراز شروع به کار کرد

تعداد بازدید:۷۳۸
این نشست با حضور دکتر حسین سالار آملی و دکتر گشتاسبی سرپرست دانشگاه شیراز صبح امروز آغاز شد
نشست معاونان ومدیران کل بین الملل دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در شیراز شروع به کار کرد

محور های اصلی یازدهمین نشست مشورتی معاونان و مدیران کل بین الملل دانشگاهها مراکز آموزش عالی کشور، اعلام برنامه های حمایتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص همکاری های علمی بین المللی و بررسی خط مشی های افزایش تعامل و همکاری های علمی و بین المللی خواهد بود.

خبر در حال تکمیل است...


( ۲ )