دکتر رضوان طلب با مسئولین دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا دیدار کرد

تعداد بازدید:۷۱۲
دکتر محمدرضا رضوان طلب در سفر به جاکارتا با مسئولین دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا دیدار و گفتگو کرد
دکتر رضوان طلب با مسئولین دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا دیدار کرد

در این ملاقات راه های گسترش روابط دانشگاهی بین دانشگاه های ایران و دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا و عملی کردن تفاهم نامه های امضاء شده مورد بررسی قرار گرفت. برابر کاربرگ امضاء شده در این ملاقات ها تبادل بورس برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، تبادل اساتید برای فرصت مطالعاتی و تبادلات دانشگاهی به عنوان راهکارهای اجرائی و گام های اولیه همکاری مورد توافق قرار گرفت.