اعطای کمک هزینه آموزشی برای فرآوری معدنی

۳۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۶:۱۴ کد : ۳۳۳۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۴۶
مرکز علوم و فناوری کشورهای غیر متعهد و سایر کشورهای در حال توسعه در سال 2015 یک کمک هزینه آموزشی برای فرآوری معدنی را به مدت سه ماه برای دانشمندان و متخصصین این رشته در نظر گرفته است...
اعطای کمک هزینه آموزشی برای فرآوری معدنی

مرکز علوم و فناوری کشورهای غیر متعهد  و سایر کشورهای در حال توسعه در سال 2015 یک کمک هزینه  آموزشی برای فرآوری معدنی  را به مدت سه ماه برای دانشمندان و متخصصین این رشته در نظر گرفته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.nam.pdf