بررسی راه های گسترش همکاری های علمی و آموزشی ایران و سائوتومه و پرینسیپ

تعداد بازدید:۱۰۵۸
آقای اوربینیو بودلو وزیر امور خارجه سائوتومه و پرینسیپ که برای شرکت در مراسم تحلیف و تنفیذ ریاست جمهوری دولت دوازدهم به کشورمان سفر کرده بود، روز یک شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ در دیدار با جناب آقای دکتر تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری راه های گسترش همکاری دو کشور در زمینه های آموزشی و علمی را مورد بررسی قرار دادند.
بررسی راه های گسترش همکاری های علمی و آموزشی ایران و سائوتومه و پرینسیپ

آقای بودلو با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه ویژه ایران در منطقه و جهان، ایران را کشوری بزرگ و قدرتمند و همکار و شریک راهبردی خود در منطقه خاورمیانه برشمرد. وی هدف از این دیدار را ابتکار عمل برای شروع همکاری های آینده دو کشور در زمینه آموزش در حوزه های علمی و کاربردی و فنی حرفه ای عنوان نمود و با توجه به ضعف ها و کمبودهای موجود در آموزش عالی کشورش، خواهان ارائه ۵۰ بورس تحصیلی برای جوانان آن کشور شد.

آقای دکتر تسلیمی نیز با بیان برخی از توانایی های کشورمان اظهار داشت در زمینه های مختلف علمی و آموزشی آمادگی همکاری داریم و چنانچه از طرف مقابل پیشنهادی دریافت نماییم با کمال میل مورد بررسی و به همکاری مبادرت می نماییم. در خصوص ارائه بورس تحصیلی نیز هرگونه تقاضایی را مورد بررسی قرار می دهیم. 


( ۱ )