اولین کارگاه هم اندیشی علمی در زمینه بیوتکنولوژی و علوم زیستی

تعداد بازدید:۶۷۸
اولین کارگاه هم اندیشی علمی در زمینه بیوتکنولوژی و علوم زیستی در ۱۲ و ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ در شهر دهلی نو و در محل موسسه بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی هند برگزار شد.
اولین کارگاه هم اندیشی علمی در زمینه بیوتکنولوژی و علوم زیستی
با توجه به تفاهم نامه بین دو کشور در حوزه علوم و فناوری و امضا توافق دو جانبه ایران و هند در سفر نخست وزیر هند به ایران در سال گذشته، کمیته کاری برای اجرای توافق نامه مذکور در ایران در آذرماه ۱۳۹۵ تشکیل گردید و موافقت شد تا اولین کارگاه و هم اندیشی علمی بین دو کشور در زمینه بیوتکنولوژی و علوم زیستی برگزار شد. همچنین مقرر گردید تا در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ده عنوان پروژه مشترک بین دو کشور به مرحله تصویب و اجرا درآید.
این کارگاه با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت علوم و فناوری هند به تصویب رسیده است با هماهنگی دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان متولی امور علمی و آموزشی دانشگاه های ایران با کشور هند و همکاری و برنامه ریزی رایزن علمی هند و شبه قاره و مساعدت سفارت ج. ا. ایران در دهلی نو در تاریخ ۱۲ و ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ مصادف با ۳ و ۴ ماه اوت ۲۰۱۷ برگزار شد. موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران، بعنوان طرف همکار و مرکز بیوتکنولوژی ایران در کرج، دانشگاه الزهرا، دانشگاه فردوسی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی و انستیتو پاستور از سوی ایران و ۵ مرکز مهم بیوتکنولوژی در هند از طرف هند در زمینه های خاص بیوتکنولوژی پزشکی و بیوتکنولوژی گیاهی به تبادل اطلاعات و دستیابی به همکاری متقابل در موضوعات مهم و مورد علاقه طرفین در این کارگاه پرداختند.