نخستین نشست "روسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان"

تعداد بازدید:۱۱۵۹
آموزش اولین نشست روسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه های کشور ، تیرماه سال جاری با حضور قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل ، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و روسای مراکز ۱۴ دانشگاه کشور در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
نخستین نشست "روسای مراکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان"

در این نشست دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی ضمن خیر مقدم به روسای مراکز آموزش زبان فارسی، با توجه به وجود هم گرایی ها و ظرفیت زبان فارسی در دانشگاه های کشور خواستار تعامل هر چه بیشتر این مراکز شد. وی ابراز امیدواری کرد که با تاسیس مراکز جدید آموزش زبان فارسی و رشد مراکز فعلی روند رو به رشدی در آموزش زبان فارسی را شاهد باشیم. دکتر کافی خواستار دخالت نکردن نهادهایی خارج از فضای دانشگاه در امور مربوط به آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان شد.

 

در ادامه این نشست دکتر قبول با خوشامدگویی به مهمانان، گزارشی از فعالیت ها و برنامه های تولیدی مرکز فردوسی ارائه کرد و ابراز امیدواری کرد که این نشست ها به صورت مستمر در دیگر دانشگاه های کشور برگزار گردد.

دکتر ریاضی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور دانشجویان نیز هدف وزارت را جذب دانشجویان بین المللی دانست و سیاستگذاریهای وزارت را در راستای تامین این هدف معرفی کرد.

دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری در امور بین الملل نیز ضمن قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد در برگزاری این نشست مهم، موضوع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را امری بسیار مهم عنوان کردند که می تواند قلبهای مردم جهان را به سوی ایران و فرهنگ غنی آن رهنمون سازد. وی گسترش کرسی های زبان و ادب فارسی در سالهای اخیر در سرتاسر جهان را قابل توجه دانست و بر حمایت مرکز همکاریهای بین المللی وزارت از مراکز آموزش زبان فارسی کشور تاکید کرد.

در این نشست آقای طالبی معاون قائم مقام وزیرداد در امور بین الملل گزارش مبسوطی از کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور ارائه داد و چشم انداز این حوزه را امیدوارکننده دانست. دیگر روسای مراکز آموزش زبان فارسی نیز گزارشی از فعالیت های خود را به حضار ارائه کردند. در ادامه این جلسه خانم دکتر عباسی و آقای دکتر یادگار زاده از سازمان سنجش به طرح آزمون بسندگی زبان فارسی (سامفا) سنجش استانداردهای مهارت زبان فارسی پرداخت و یکی از اهداف این طرح را اندازه گیری توانایی زبان آموز برای گذراندن تحصیلات یا کار در محیط فارسی زبان، اندازه گیری سطح زبان آموز دانست. همچنین این آزمون طی دو مرحله توسط سازمان سنجش و با نظارت وزارت علوم برگزار خواهد شد.

پایان بخش این نشست ایراد بیانیه نشست توسط دکتراحسان قبول بود. از جمله بندهای این بیانیه عبارت بود از: تاسیس مجمع مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دخالت نکردن نهادهای غیر دانشگاهی در امور مربوط به آموزش زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور در حوزه دانشگاهی، ارتباط سازمان یافته میان مدرسان و استادان مراکز برای ارتقای ظرفیت های آموزشی، ارتباط با دیگر نهادهای فرهنگی و گردشگری، برگزاری مستمر نشست روسای مراکز زبان فارسی دانشگاه های کشور اشاره کرد.

قابل ذکر است در طی این نشست، مهمانان از نزدیک از فضا و امکانات مرکز فردوسی بازدید کردند و در برنامه ای با سامانه آموزش مجازی مرکز آشنا شدند. دکتر قبول در معرفی این سامانه آن را کاملترین سامانه آموزش مجازی زبان فارسی معرفی کرد که از حدود ۳ سال قبل تولید آن آغاز شده است. وی تاکید کرد دیگر مراکز کشور نیز می توانند طبق قراردادی از این سامانه استفاده کنند.