برگزاری اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

تعداد بازدید:۱۳۷۷
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزارکننده اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم می باشد.
برگزاری اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت مختص این کنفرانس به آدرس http://www.mtsconf.ir مراجعه نمائید.