ایجاد ساختار جدید بین المللی در بدنه آموزش عالی

تعداد بازدید:۱۱۶۶
اولین نشست روسای دانشگاه های متولی کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری¬ های علمی بین المللی برگزار شد
ایجاد ساختار جدید بین المللی در بدنه آموزش عالی

دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی، در اولین نشست روسای دانشگاه های متولی کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری های علمی بین المللی، ضمن ارائه تصویری از سیر مذاکرات و مسیر تکاملی مرتبط، سیاستهای کلان بین الملی وزارت متبوع گفت: در صدد هستیم ساختار جدید بین المللی در بدنه آموزش عالی ایجاد کنیم چرا که با توجه به حجم عظیم و رو به رشد فعالیت ها، ساز و برگ های جدید برای همکاری های علمی بین المللی ضروری است.

" اولین نشست روسای دانشگاه های متولی کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری های علمی بین المللی" با حضور مقام عالی وزارت، روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی متولی کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری های علمی بین المللی در حال برگزاری است. هدف از این نشست، رایزنی و مشورت با روسای کارگروه های متولی همکاری به منظور توسعه و تقویت دیپلماسی علم و فناوری عنوان شده است.

شایان ذکر است ک ارگروه های هماهنگی و پیگیری بین المللی، در راستای سیاست مرکز همکاری‌های علمی بین المللی برای ساماندهی نوین روابط علمی بین‌المللی به منظور تمرکز بر سیاست‌گذاری، نظارت، حمایت و تمرکز زدایی از وظایف اجرایی وزارت، پی‌گیری و هم‌افزایی توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیاتی در یک ساختار تشکیلاتی منسجم و خوشه‌ای، طرح تشکیل کارگروه های ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین المللی از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مرکز همکاری های علمی بین المللی قرار گرفت. فهرست اولیه کارگروه ها و دستورالعمل موقت اجرایی آن در دی ماه ۱۳۹۵ به سمع و نظر مقام عالی وزارت رسید. پس از موافقت اولیه و حمایت جناب آقای دکتر فرهادی از این طرح، احکام ریاست ۱۵ کارگروه ها صادر گردید.

هم افزایی و همگرایی، طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه همکاری‌های علمی با کشور هدف از طریق مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری به ویژه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری عضو و بسترسازی و اجرای دوره‌های مشترک آموزشی، جذب دانشجویان خارجی، انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک، فراهم آوردن فرصت مطالعاتی، تبادل استادان، اعضای هیات علمی و دانشجویان، برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای علمی و هرگونه برنامه‌ای است که به توسعه و تعمیق فعالیت‌های دوجانبه بین‌المللی منجر می‌شود از ماموریت های اصلی این کارگروه ها است.