کنفرانس بین المللی پزشکی و بیولوژی باروری و همایش بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی

تعداد بازدید:۶۷۴
هیجدهمین کنفرانس بین المللی پزشکی و بیولوژی باروری و سیزدهمین همایش بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی
کنفرانس بین المللی پزشکی و بیولوژی باروری و  همایش بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی

پژوهشگاه رویان هیجدهمین کنفرانس بین المللی پزشکی و بیولوژی باروری و سیزدهمین همایش بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی در تاریخ ۸ لغایت ۱۰ شهریور سال جاری را در تهران برگزار میکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر سایت پژوهشگاه رویان را ببینید.