استاندارد ملی تشریفات امضای اسناد همکاری های خارجی

۳۰ دی ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۷ کد : ۳۲۰۴ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۷
استاندارد ملی تشریفات امضای اسناد همکاری های خارجی که با ایده و پیگیری های کارشناسی اداره تشریفات این مرکز تدوین و با شماره ملی 18723به تصویب سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، ...
استاندارد ملی تشریفات امضای اسناد همکاری های خارجی
استاندارد ملی تشریفات امضای اسناد همکاری های خارجی که با ایده و پیگیری های کارشناسی اداره تشریفات این مرکز تدوین و با شماره ملی 18723به تصویب سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، جهت بهره برداری لازم به پیوست قرار دارد. فایل مربوطه را از اینجا 18723.pdf دانلود کنید.

( ۱ )