جلسه کارگروه سفرهای خارجی برای اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۷۳۲
جلسه کارگروه سفرهای خارجی برای اعضای هیات علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوشنبه مورخ ۸/۳/۹۶ برگزار شد
جلسه کارگروه سفرهای خارجی برای اعضای هیات علمی

در این جلسه که با حضور معاونان وزارت متبوع، در مرکز همکاریهای علمی بین‌المللی تشکیل شد، در ابتدا رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گزارشی از روند فعالیت‌های بین‌المللی این دانشگاه را ارائه دادند. تمرکز بر فعالیت با کشورهای همجوار از جمله افغانستان، تاجیکستان، روسیه و همچنین کشورهایی از جمله اسپانیا و فرانسه از جمله محورهایی بودکه مورد بحث قرار گرفت. سیاست‌ها و روند توسعه همکاریهای دانشگاه علامه طباطبایی در این جلسه مورد تایید قرار گرفت و پیشنهاداتی نیز ارائه شد. ضرورت تدوین برنامه پنج ساله توسعه همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه نیز مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در این جلسه کارگروه سفرهای خارجی، بیش از ۳۵ پرونده مأموریت‌های خارجی اساتید دانشگاهها و مراکز پژوهشی- فناوری به کشورها اسپانیا، ایتالیا، قطر، ارمنستان، گرجستان و.... به تایید اعضاء محترم کارگروه سفرهای خارجی کارکنان دولت رسید. 


( ۱ )