قائم مقام رئیس دانشگاه ملی آتیرائو قزاقستان از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بازدید کرد

تعداد بازدید:۷۸۲
ملاقات میان قائم مقام رئیس دانشگاه ملی آتیرائو قزاقستان و معاونین آن دانشگاه و همتایان آنان در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در راستای بیستمین اجلاس دانشگاهها ی دولتی حاشیه خزر برگزار شد
قائم مقام رئیس دانشگاه ملی آتیرائو قزاقستان از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بازدید کرد

در راستای پیگیری نتایج نوزدهمین اجلاس دانشگاههای دولتی حاشیه خزر از سوی دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه عصر چهارشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ هیاتی از دانشگاه ملی آتیرائو قزاقستان متشکل از قائم مقام ریاست و معاونین آن دانشگاه به بازدید از دانشگاه پرداختند. در طی نشست صمیمانه ای که میان همتایان دو دانشگاه صورت گرفت، در ابتدا طرفین ضمن معرفی دانشگاههای خود به بحث در راستای بیستمین اجلاس دانشگاههای دولتی حاشیه خزر که به نقل از هیات مهمان در آبان سال جاری در دانشگاه ملی آتیرائو برگزار خواهد شد، پرداختند. از محورهای اصلی بحث می توان به یافتن زمینه های همکاری علمی مشترک در رشته های مشترک و نحوه گسترش این ارتباطات اشاره کرد. همچنین تأسیس و راه‌اندازی سایت اجلاس نیز مورد بررسی قرار گرفت. به نقل از هیات قزاقی، المپیاد ورزشی بین اعضای اتحادیه خزر در فروردین ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.