هجدهمین همایش بین المللی پزشکی و سیزدهمین همایش بین المللی بیولوژی و فناوری سلول های بنیادین

تعداد بازدید:۵۱۱
پژوهشگاه رویان در نظر دارد این دو همایش را در تاریخ ۱۰_۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ به مدت ۳ روز برگزار نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر سایت همایش را ببینید: http://www.royancongress.com/
هجدهمین همایش بین المللی پزشکی و سیزدهمین همایش بین المللی بیولوژی و فناوری سلول های بنیادین

یکی از اهداف مهم برگزاری این کنگره شناساندن توانایی های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های پزشکی و بیولوژی و فناوری سلول های بنیادی در منطقه به خصوص کشور های اسلامی می باشد.