دانشگاه زنجان در رتبه ۷۵ شاخص های توسعه پایدار

تعداد بازدید:۶۷۰
دانشگاه زنجان موفق به کسب رتبه ۷۵ در این حوزه شد.
دانشگاه زنجان در رتبه ۷۵ شاخص های توسعه پایدار

دانشگاه زنجان در بین ۵۱۶ دانشگاه برتر دنیا از لحاظ شاخص های توسعه پایدار رتبه ۷۵ را کسب کرد


( ۱ )