پست خالی در یونسکو دفتر پاریس

۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۰۳۴۷ اخبار برگزیده رویداد های مهم لیست اخبار اخبار فراخوان
تعداد بازدید:۹۳۶
برای پیشنهاد تصدی پست های مدیریت و دبیری تا نهم اردیبهشت فرصت دارید.
پست خالی در یونسکو دفتر پاریس

پست های مدیر بخش علوم زمین و محیط زیست و دبیر برنامه انسان و زیست کره یونسکو مستقر در پاریس خالی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل های ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل