بازدید هیئت دانشگاه گنت بلژیک از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۰۳۴۴ اخبار برگزیده لیست اخبار اخبار
تعداد بازدید:۶۹۱
هیئتی از دانشگاه گنت بلژیک متشکل از پروفسور Geert Haesaert مدیر امور بین‌الملل و Wim Hoste مدیر آموزش‌های بین‌المللی، از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بازدید کردند.
بازدید هیئت دانشگاه گنت بلژیک از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

این هیئت ابتدا مورد استقبال مسئولان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان قرار گرفت و سپس رؤسای دانشکده‌ها و مدیران و نمایندگان گروه‌ها ضمن معرفی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی متبوع خود، امکانات، ظرفیت‌ها، زمینه‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی خود را مطرح کردند.

در ادامه این بازدید، هیئت مهمان، به معرفی دانشگاه گنت بلژیک و زمینه‌ها و فرصت‌های همکاری علمی با آن دانشگاه در حضور مدیران دانشگاه، دانشکده‌ها و گروه‌ها پرداخت.

گفتنی است این بازدید جهت ترسیم نقشه راه اجرایی کردن یادداشت تمایل به همکاری که آبان ماه سال ۹۵ طی بازدید هیئت این دانشگاه از دانشگاه گنت بلژیک امضا شد، صورت گرفت. همچنین جهت بررسی زمینه همکاری‌های علمی چند جانبه نشست مشترکی با حضور اعضای این هیئت، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، مدیر دفتر پژوهش‌های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان خوزستان، معاون اداری و مالی، مدیر امور پژوهشی، مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و مدیر امور بین‌الملل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با میزبانی این دانشگاه برگزار شد.