کارگاه بین المللی سازی آموزش عالی در دانشگاه شیراز برگزار شد

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۴ کد : ۲۹۶۹۷ اخبار
تعداد بازدید:۹۱۶
کارگاه بین المللی سازی آموزش عالی از تاریخ ۶-۴ مارس ۲۰۱۷ برابر با ۱۶-۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه شیراز برگزار شد.
کارگاه بین المللی سازی آموزش عالی در دانشگاه شیراز برگزار شد

بین المللی سازی آموزش عالی پروژه همکاری است که با تامین مالی مشترک کمیسیون اروپا در قالب برنامه Erasmus +توسط ۶ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در ایران و همکاری ۳ دانشگاه اروپایی انجام می شود. در چارچوب این برنامه، توسعه و گسترش سطح تبادل میان استادان و کارکنان دانشگاه ها با سایر کشورها به واسطه تحقق اهداف متعددی مورد هدف قرار گرفته است. از جمله این اهداف، توسعه سطح آگاهی و دانش از محدودیت های موجود برای سطح مدارک و اعتبارات تحصیلی و نیز پویایی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها؛ افزایش سطح آگاهی نسبت به راهبردها و مدل های بین المللی سازی؛ شیوه های بین المللی سازی و مهارت های مدیریتی؛ و افزایش سطح همکاری میان مدیران سطح بالا در یک سطح ملی در مورد موضوعات مرتبط با بین المللی سازی است. این برنامه همچنین تلاش می کند تعداد فعالیت های بین المللی در سطح موسسات آموزش عالی ایران و دانشگاه ها را افزایش دهد.

در نخستین روز این کارگاه موضوعاتی اعم از جهانی شدن؛ بین المللی سازی؛ آموزش عالی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. همچنین گزارشاتی از سوی نمایندگان اتحادیه اروپا در دانشگاه های آلیکانته اسپانیا؛ دانشگاه گلاسکو انگلستان؛ به عنوان اعضای همکار این برنامه مشترک با دانشگا های ایران؛ همچنین نمایندگان دانشگا های علامه طباطبایی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ دانشگاه کردستان؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه شهید چمران اهواز و البته دانشگاه شیراز به عنوان عضو و دانشگاه ایرانی همکار در این برنامه حضور دارند.

در این جلسه چالش های مربوط به بین المللی سازی در دانشگاه های ایران مورد بحث قرار گرفت.

همچنین اعضای این کارگاه بازدیدهایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و مرکز تحقیقات گوارش و کبد و مرکز تحقیقات کولورکتال انجام دادند.