کارگاه آموزشی نمک زدایی آب های دریا

۱۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۴ کد : ۲۷۱۱۸ فراخوان
تعداد بازدید:۲۱۵
نشست کارشناسان منطقه ای/کارگاه اموزشی نمک زدایی آب های دریا و تصفیه پساب از تاریخ 30 خرداد لغایت 1 تیرماه 1390 با همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، مرکز علوم و انتقال فناوری اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند ، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در تهران برگزار برگزار خواهد شد.
مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه همکاری های منطقه ای کشور های حاشیه اقیانوس هند از متخصصنی ایران دعوت کرده در این نشست حضور پیدا کنند. بروشور و فرم ثبت نام این نشست پیوست است.

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل