فراخوان طرح کلمبو برای احراز پست مدیرکل آموزشهای بخش خصوصی دولتی و محیط زیست

۱۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۴ کد : ۲۶۹۷۱ فراخوان
تعداد بازدید:۲۴۷

طرح کلمبو به منظور تامین نیروی مورد نیاز برای پست مدیرکل آموزشهای بخش خصوصی دولتی و محیط زیست از میان کشورهای عضو یک نفر را استخدام می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.​


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل