فراخوان شرکت در رقابت نخبگان سبز

۱۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۵ کد : ۲۶۹۶۳ فراخوان
تعداد بازدید:۱۱۹۶

این رقابت بخشی از یک برنامه کاری در زمینه پژوهش برای توسعه پایدار است و هدف آن گسترش همکاری بین المللی در زمینه پژوهش های مربوط به ​توسعه پایدار می باشد.

دولت فدرال آلمان از پدیده گرم شدن کره زمین ، کم شدن منابع انرژی، آلودگی عظیم محیط زیست به عنوان بزرگترین و مهم ترین چالش جهانی در کره زمین یاد میکند.

برای کسب اطلاعات  بیشتر سایت زیر را ببینید.

JOIN THE GREEN TALENTS COMPETITION 2014

- Participate in a fully funded two-week science tour in 2014 and visit the hot-spots of sustainable development in Germany

 

- Come back in 2015 for a fully funded research stay of up to three months
Are you interested? Apply here: http://bit.ly/1nYL5kh

 

Deadline for submission: 16 June 2014, 12 p.m. CET.