فراخوان جایزه دانشمند جوان یونسکو MAB برای سال 2013

۱۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۵ کد : ۲۶۹۴۴ فراخوان
تعداد بازدید:۲۸۶

مدارک تکمیل شده را تا  تاریخ 6 آبان ماه 1391 به کمیسیون ملی یونسکو - ایران ارسال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم خام جایزه دانشمند جوان MAB یونسکو در سال 2013 به آدرس زیر مراجعه کنید:

www.irunesco.org      ​