فراخوان پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی علمی روابط بین الملل- تهران 14 آذرماه 1391

۱۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۴ کد : ۲۶۹۴۰ فراخوان
تعداد بازدید:۶۲
پنجمین همایش سالیانه  انجمن ایرانی علمی روابط بین الملل                                                           
صلح و روابط بین الملل: رویکردی ایرانی – اسلامی
تهران  14 آذرماه 1391

  

محورها و موضوعات:

الف: مبانی و مفاهیم
1.    مبانی مفهومی و روش شناختی صلح بین الملل
2.    فرهنگ و صلح بین الملل
3.    اقتصاد جهانی و صلح بین الملل
4.    حقوق بین الملل و صلح بین الملل
5.    قدرت های بزرگ و صلح بین الملل

ب: عوامل و موانع صلح بین الملل1.    دولت و صلح بین الملل
2.    سازمان های بین الملل و صلح جهانی
3.    بازیگران غیر دولتی و صلح بین الملل
4.    ابزارهای صلح سازی در نظام بین الملل جهانی شده
5.    تکنولوژی ارتباطات و صلح بین الملل


ج: رویکردهای اسلامی – ایرانی صلح
1.    اسلام و صلح بین الملل
2.    فرهنگ ایرانی و صلح بین الملل
3.    انقلاب اسلامی ایران و صلح جهانی
4.    اندیشه ورزان ایرانی و صلح بین الملل
5.    صلح و سیاست خارجی ج ا ا.

مهلت ارسال آثار:

- چکیده‌ها: تا 31/04/1391
- اصل مقالات: تا 30/07/1391

 

گونه های مشارکت:

مشارکت اساتید و محققان در این همایش می تواند به چند شکل صورت بگیرد که عبارت اند از:

- حضور با ارائه مقاله

- حضور به عنوان رئیس پانل

- حضور به عنوان مباحثه گر پانل

- حضور کلی

نشانی برای ارسال آثار:
پست الکترونیک:  iranianiisa@gamial.com 
تلفن :  81032220-021