درخواست همکاری علمی و آموزشی انستیتو اقتصاد، مدیریت و حقوق قازان جمهوری تاتارستان

۱۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۵ کد : ۲۶۸۵۶ فراخوان
تعداد بازدید:۲۱۷

" انستیتوی اقتصاد ، مدیریت و حقوق " (شهر قازان ) که در سال 1994 تاسیس شده یکی از مراکز آموزشی و علمی غیر دولتی منطقه ولگا و اورال می باشد . در حال حاضر در ساختار انستیتو، 7 شعبه در شهر های المتیوسک ، یوعولما، زلینودولسک ، نابرژنی چلنی ، نیژنیکامسک ، چیستوپل جمهوری تاتارستان و شهر توچیوکسار جمهوری چواش دارد. این انستیتو در رشته های زیر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مایل به ارائه خدمات آموزشی می باشد:
-         علوم طبیعی
-         علوم تربیتی
-         تحصیل پداگوزی
-         فرهنگ و هنر
-         اقتصاد و مدیریت
-         امنیت اطلاعاتی
-         رشته خدمات (جهانگردی ، تجارت، امور شغلی )
-         اتوماسیون و اداره
-         انفورماتیک و دستگاههای احتسابی (انفورماتیک کاربردی )
-         تکنولوژی خوراک و کالاهای مصرفی
-         امنیت فعالیتهای حیاتی ، مهندسی محیط زیست و حفظ محیط زیست
آموزشی حرفه ای بعد از تحصیل دانشگاهی و فعالیتهای علمی و پژوهشی بر اساس تخصصهای زیر :
-         طبقه بندی ( استاندارد کردن ) و مدیریت کیفیت فرآورده ها

-         اقتصاد و مدیریت (بر اساس رشته ها )
-         وجوه گردش پول و اعتبار
-         کنترل حسابداری ، آمار و . . .
اسناد تاسیس انستیتو در سایت www.iemi.ru موجود است.