بورس UNESCO/ISEDC برای سال 2013

۱۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۵ کد : ۲۶۷۸۲ فراخوان
تعداد بازدید:۳۲۲

این بورس از طرف مرکز گسترش انرژی پایدار مسکو به مدت 4 هفته (9 مهر-4 آبان 1392) در اختیار 20 نفر قرار خواهد گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر سایت زیر را ببینید:

WWW.UNESCO.ORG​