اولین نمایشگاه و کنفرانس تخصصی بین المللی آموزش عالی ، خدمات و تجهیزات آموزشی

۱۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۵ کد : ۲۶۷۵۵ فراخوان
تعداد بازدید:۶۸

اولین نمایشگاه و کنفرانس تخصصی بین المللی 

آموزش عالی ، خدمات و تجهیزات آموزشی

اردبیل کردستان عراق

22 الی 24 فروردین 1392 
تلفن :88748713
دورنگار :88733183
E-Mail: info@ nojanrad.ir