آقای دکتر سالار آملی با روسای پنج دانشگاه فنی عراق ملاقات کرد

۲۳ آذر ۱۳۹۴ | ۱۶:۵۶ کد : ۲۶۴۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۲۸
بامساعی و همکاری نمایندگان جمهوری اسلامیایران در بغداد،‌گروهی مرکب از روسای پنج دانشگاه فنی عراق به ترتیب دانشگاه النحرین به ریاست آقای دکتر نبیل کاظم ابدو صاحب،‌دانشگاه تکنولو‍ژی عراق به ریاست آقای د...
آقای دکتر سالار آملی با روسای پنج دانشگاه فنی عراق ملاقات کرد
بامساعی و همکاری نمایندگان جمهوری اسلامیایران در بغداد،‌گروهی مرکب از روسای پنج دانشگاه فنی عراق به ترتیب دانشگاه النحرین به ریاست آقای دکتر نبیل کاظم ابدو صاحب،‌دانشگاه تکنولو‍ژی عراق به ریاست آقای دکتر دوای ثامر، دانشگاه صنعتی به ریاست اقای دکتر ماجد حمید مجید، آقای دکتر صلاح سعید علی ریاست دانشگاه سلیمانیه، به همراه خانم دکتر منا ابدوالحسین محمد معاون مدیرکل پژوهش و توسعه آموزش عالی عراق از ساعت 8:30 لغایت 10:45 روز دوشنبه مورخ 23/9/94 در محل وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری در جلسه ای به ریاست اقای دکتر سالار آملی،‌قائم مقام وزیر در امور بین الملل و برخی از روسای دانشگاه های منتخب کشور شرکت نمودند.در این جلسه هریک از روسای محترم دانشگاه های دو کشور به تشریح دیدگاه ها و زمینه های همکاری مشترک پرداختند. این جلسه با تاکید بر همکاری مشترک، تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، فراهم آوردن هزینه تاسیس دانشکده مشترک و فعال شدن تفاهم نامه های امضا شده قبلی به مذاکره خود پایان دادند.

 هیات دانشگاهی عراق براساس برنامه تنظیم شده وزارت متبوع پس از بازدید از دانشگاه های صنعتی شریف،‌ دانشگاه جامع علمی و کاربردی،‌دانشگاه فنی و حرفه ای،‌ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت،‌ به مشهد مقدس عزیمت خواهند کرد.